Findikator.fi - samhällsutvecklingen som helhet

Aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text.

Tjänsten har producerats av Statistikcentralen och statsrådets kansli i samarbete med olika informationsproducenter.

Nya uppdateringar
Byggande
21.10.2016
Konkurser
19.10.2016